TORFL Sınavı (ТРКИ)

İngilizcesi TORFL (Test of Russian as a Foreign Language). Rusçası ТРКИ (Тест по Русскому языку Как Иностранному), yabancı dil olarak Rusça öğrenenlere yapılan bir Test sınavıdır.  Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın denetiminde yapılan ve Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi’nin (Common European Framework of Reference for Languages) bir parçası olarak geliştirilmiştir.

TRKI

TORFL 6 farklı seviyeden oluşmaktadır:

1. Seviye, Temel (TЭУ, Elementary Level): Bu seviyede, kişinin Rusça basit kelimelerle kendini günlük hayatta ifade edebilmesi beklenmektedir.

2. Seviye, Orta (TБУ, Basic Level): Bu seviyede kişinin günlük hayatını devam ettirecek düzeyde Rusça konuşma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu seviyede sertifika, Rus vatandaşlığına kabulde yardımcı olmaktadır.

3. Seviye, İleri (TPКИ – 1, Level – 1): Bu seviyede kişinin ana dili Rusça olan kişilerle temel düzeyde konuşabilmesi beklenmektedir. Rusya’daki üniversitelere girişlerde bu belgenin ibrazı gereklidir.

4. Seviye, İleri (TPКИ – 2, Level – 2): Bu seviyede kişinin geniş kitleler karşısında kültürel, eğitimle ilgili ve profesyonel alanlarda Rusça konuşabilme yeteneğine sahip olması beklenmektedir. Bu seviyeye ait sertifika, beşeri bilimlerde (filoloji hariç), mühendislikler ve doğa bilimi alanlarında profesyonel olarak çalışmayı sağlar. Ayrıca, lisans derecesini almak için gereklidir ve Rusya’daki üniversitelerde akademisyen olma yeterliğine sahip olduğunu gösterir.

5. Seviye, Yetkin (TPКИ – 3, Level – 3): Bu seviyede kişinin her alanda iyi bir şekilde Rusça konuşabilme yetisine sahip olması beklenmektedir. Bu seviyeye ait sertifika, Rusça konuşulan alanlarda, filoloji uzmanı, çevirmen, editör, gazeteci, diplomat ve yönetici pozisyonlarında çalışabilme yeterliliğine sahip olunduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu sertifika, bu uzmanlık alanlarında (Rus filolojisi için, filolog ve uzmanlık eksperi ve mastırı dışında) lisans, uzmanlık ve mastır derecesi için gereklidir.

6. Seviye Yetkin (TPКИ – 4, Level – 4): Bu seviyede kişinin, Rusçaya hakim olması beklenmektedir. Bu seviyeye ait sertifika, Rus filolojisi alanında uzmanlık diploması, mastır derecesi ve doktora için gereklidir ve Rusça öğretimi ve araştırma hakkını verir.

Sınav, kelime ve dil bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Her bölümün eşit olarak %20 ağırlığı bulunmaktadır. Sınavda başarılı olmak için her bölümde en az %66 başarılı olmak gerekmektedir. Sınav genellikle, iki farklı günde tamamlanmaktadır.

logo_torfl

ÖSYM’ nin Rusça Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Rusça için eşdeğerliği kabul edilen TORFL (ТРКИ) sınavının ve puan denklikleri aşağıdaki tablodadır:

TORFL (ТРКИ)

KPDS / ÜDS / YDS

LEVEL 4

93 – 100

100

84 – 92

95

75 – 83

90
66 – 74

85

LEVEL 3

93 – 100

80

84 – 92

75
75 – 83

70

66 – 74

65

LEVEL 2

93 – 100

60
84 – 92

55

75 – 83

50

66 – 74

45

Eşdeğerlik tablosu ÖSYM web sayfasından alınmıştır. www.osym.gov.tr

Akademimiz vasıtası ile Türkiye’de  TORFL (ТРКИ) sınavına tüm seviyelerinden katılabilirsiniz.

2020-2021 Sınav tarihleri için bizim ile irtibata geçiniz.

E-mail: info@rusdiliakademisi.com

GSM: +90 534 924 10 90

KAYIT İÇİN FORMU DOLDURUNUZ:

Reklam